Categorieën
Gedichten

Vooruit kijken

Morgen, een dag die lacht,
een dag die wacht.
Morgen, de dag voor het grijpen,
de dag die nog moet rijpen.
Morgen, vandaag is het verleden,
vandaag is het leed geleden.
Morgen, het geeft me kansen,
geen geschiedenis om achter te verschansen.

|tc