Categorieën
Gedichten

Vooruit kijken

Morgen, een dag die lacht,
een dag die wacht.
Morgen, de dag voor het grijpen,
de dag die nog moet rijpen.
Morgen, vandaag is het verleden,
vandaag is het leed geleden.
Morgen, het geeft me kansen,
geen geschiedenis om achter te verschansen.

|tc

Categorieën
Gedichten

Een rijk leven

Rijkdom, ik voel het in mijn zijn.
Het is wat het leven mooi maakt.
Rijkdom is voor mij alles wat ik zie, wat ik voel.
Het lijden verrijkt de empathie,
dat het me raakt en vergeeft.
Het is de rijkdom van het bewustzijn,
onbewust is het er altijd.
Zolang ik leef heb ik het bij me.
Mijn leven, het wordt steeds rijker.

|tc